دکتر جواد پی سپار جراح زیبایی

دکتر جواد پی‌سپار

نمونه کارهای تزریق ژل لب

نمونه کار تزریق ژل لب دکتر جواد پی سپار

نمونه تزریق ژل به لب - دکتر پی سپار متخصص جراحی زیبایی در اهواز
نمونه کار تزریق ژل به لب توسط دکتر جواد پی سپار
نمونه کار دکتر جواد پی سپار - تزریق ژل به لب
نمونه کار دکتر جواد پی سپار - تزریق ژل به لب
نمونه تزریق ژل به لب - دکتر پی سپار متخصص جراحی زیبایی در اهواز
نمونه کار تزریق ژل به لب توسط دکتر جواد پی سپار

چرا تزریق ژل لب

لب یکی از قسمت های صورت است که با افزایش سن حجم لب کم شده ،ارتفاع لب کاهش یافته و بر جستگی آن در صورت کاهش می یابد.

تزریق ژل به لب می تواند برای رفع این تغییرات و زیبایی صورت بسیار مفید باشد. حجم لب، ارتفاع و برجستگی آن تحت تاثیر سن قرار خواهند گرفت. لب تحتانی به طور طبیعی از لب فوقانی بزرگ تر و حجیم تر است. و نیمه راست و چپ هر کدام از لب ها شبیه هم هستند. که حجم و تقارن در این دو نیمه بسیار مهم است.

در تزریق ژل، کاری که انجام می شود این است که، حاشیه لب برجسته و حجم داده می شود. و بدین ترتیب است که به زیبایی صورت از طریق تزریق ژل به لب ها افزوده می شود. 

لب فوقانی از دو قسمت لب سفید و لب قرمز تشکیل شده است. که توسط حاشیه لب از یکدیگر جدا شده اند.

با تشکیل چروک عمودی و موازی در قسمت سفید لب فوقانی ظاهر نامطلوبی ایجاد می شود. و در صورت استفاده از روژلب بصورت خطوط عمودی قرمز رنگ در لب بالا خودش را نشان می دهد.

بطور معمول لب تحتانی حجیم تر از لب فوقانی است. و کمی جلوتر از آن قرار گرفته است. می توان گفت لب تحتانی حدودا دو برابر لب فوقانی می باشد. در حالیکه لب بالا و پایین نسبت به هم بعنوان خواهر در نظر گرفته می شوند. نیمه راست و چپ هر کدام از لب ها بعنوان دو قلو نسبت به یکدیگر تصور می شوند. و وجود تقارن در این دو نیمه بسیار مهم و اساسی می باشد.

در تزریق ژل به لب با حجم دادن و برجسته کردن حاشیه لب جذابیت و زیبایی صورت بیشتر می شود.